AVISO / AVIZO

Links com defeito envie mensagem para esperantocaucaia.cek@gmail.com

Ligilo kiu ne funkcios sendu mesaĝo al esperantocaucaia.cek@gmail.comKIOM DA HOMOJ PAROLAS ESPERANTON EN LA MONDO

Quantas pessoas falam Esperanto no mundo? Não há uma estatística, mas sabe-se que a língua é falada em 120 países, pois a revista Esperanto da Associação Mundial (Universala Esperanto-Asocio) tem leitores em 120 países. Alguém assinaria uma revista só para ver as as imagens? Eu assino para me informar das atividades da língua nos cinco continentes.Para ter uma idéia de quantas pessoas falam o Esperanto, foi criada uma página. Se você fala Esperanto assine a petição e se quiser deixe um comentário, em Esperanto, é claro.

http://www.thepetitionsite.com/1/esperanto-parolantoj-en-la-mondo/Kiom da homoj parolas Esperanton en la mondo. Ne estas statistiko, sed oni scias ke, la lingvo estas parolata en 120 landoj, ĉar la revuo Esperanto de la Universala E-Asocio estas abonata en 120 landoj. Ĉu iu abonus gazeton nur por vidi la bildojn? Mi abonas ĝin por informiĝi pli la agadoj de la lingvo en la 5 kontinentoj.

Por havigi ideon pri kiom da homoj parolas Esperanton, estis kreita paĝon. Se vi parolas Esperanton subskribu la peticion.

http://www.thepetitionsite.com/1/esperanto-parolantoj-en-la-mondo/

Kongreso de Katolikaj Esperantistoj

domingo, 29 de maio de 2011

INVITO AL KONGRESO DE LA KATOLIKAJ ESPERANTISTOJ

Zagrebo gastigos la kongreson de la katolikaj esperantistoj
En la kroata ĉefurbo okazos de la 16a ĝis la 22a de julio la kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE).
Kvankam ĝi estas dediĉita al temoj prireligiaj kaj de la katolika E-movado, ĝi volonte malfermas siajn pordojn al ĉiuj, kiuj deziras ekkoni kaj sperti, laŭ spirito de reciproka komprenemo kaj respekto, sen devigaj reguloj, la agadon de IKUE kiu efektiviĝas jam nun de 101 jaroj.
La kongresejo estas prestiĝa: ĝi estos la granda ĉefepiskopa seminario, kiu staras tute apud la katedralo de Zagrebo, en la urbocentro. Je dispono estas plejparte unulitaj ĉambroj, ĉiuj kun banĉambro.
La partoprenkosto estas aparte favora: de 220 ĝis 325 eŭroj, kiu inkluzivas loĝadon, manĝojn. ekskursojn (la kosto dependas de devenlando kaj elektita ĉambro). Aldoniĝas aliĝkotizo.
Pliaj informoj: www.ikue.org/kong2011/index.htm

Fonto: Mesagxo diskonigita de Carlo Sarandrea, je la 21-a de majo 2011, en la diskutlisto “landa-agado”.

0 comentários:

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB