AVISO / AVIZO

Links com defeito envie mensagem para esperantocaucaia.cek@gmail.com

Ligilo kiu ne funkcios sendu mesaĝo al esperantocaucaia.cek@gmail.com



KIOM DA HOMOJ PAROLAS ESPERANTON EN LA MONDO

Quantas pessoas falam Esperanto no mundo? Não há uma estatística, mas sabe-se que a língua é falada em 120 países, pois a revista Esperanto da Associação Mundial (Universala Esperanto-Asocio) tem leitores em 120 países. Alguém assinaria uma revista só para ver as as imagens? Eu assino para me informar das atividades da língua nos cinco continentes.Para ter uma idéia de quantas pessoas falam o Esperanto, foi criada uma página. Se você fala Esperanto assine a petição e se quiser deixe um comentário, em Esperanto, é claro.

http://www.thepetitionsite.com/1/esperanto-parolantoj-en-la-mondo/



Kiom da homoj parolas Esperanton en la mondo. Ne estas statistiko, sed oni scias ke, la lingvo estas parolata en 120 landoj, ĉar la revuo Esperanto de la Universala E-Asocio estas abonata en 120 landoj. Ĉu iu abonus gazeton nur por vidi la bildojn? Mi abonas ĝin por informiĝi pli la agadoj de la lingvo en la 5 kontinentoj.

Por havigi ideon pri kiom da homoj parolas Esperanton, estis kreita paĝon. Se vi parolas Esperanton subskribu la peticion.

http://www.thepetitionsite.com/1/esperanto-parolantoj-en-la-mondo/

Grafologia kurso en Esperanto

domingo, 7 de abril de 2013


Karaj amikoj,

mi plezure vin informas, la unuajn, ke ĉe la retejo:
oni povas trovi, libere alireblan, retan kurson pri grafologio, ne nur itallingve kaj angle sed, nun, ankaŭ en Esperanto. La projekto de la kurso, tre valora,  estas de Lidia Fogarolo, psikologo kaj grafologistino kiu laboras ankaŭ por la Tribunalo en Padovo-urbo. Mi simple estas la tradukanto de tiu kurso kaj mi esperas, ke la supra kunlaboro povu doni efikojn ankaŭ al la internacia lingvo, ja ĉar absolute unuafoje Esperanto eniras en la grafologian medion. La temo tute ne estas facila sed rava, ankaŭ simple por pli bone koni sin mem (sen iaj ajn perantoj). 
Rimarkindas, ke la reta Esperanta grafologia kurso estas dediĉita al Lidja Zamenhof. Probable morgaŭ, aŭ postmorgaŭ, oni enmetos tie la Esperantan version de la Hejmo (ĉar ĝis nun okazis teknikaj problemoj). Pri eventualaj lingvaj eraretoj mi pardonpetas, sed por momente mi tute ne povas ilin ŝanĝigi ĉar mi estas gasto kaj ne tro povas profiti je la bonvolo de la reta administranto. Grave estis ekkomenci! Mi venonte estos certe ankoraŭ pli atenta.

Tiamaniere, ankaŭ mi povas doni mian personan kontribuon al Esperanta kaj grafologiaj aferoj, ambaŭ valoraj.

La kurso esperantlingve estas en daŭra kaj, verdire, malrapida konstruo.

Ĉiam amike,
Alga Guernieri

0 comentários:

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB